Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

mole-w-filizance
2925 3e01
Reposted fromlyder lyder viafotofob fotofob
mole-w-filizance
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viafotofob fotofob

December 03 2019

5838 6d5d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin

November 24 2019

mole-w-filizance
0287 57de
Reposted fromvegetazen vegetazen viairmelin irmelin

November 23 2019

mole-w-filizance
7613 f142
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
1632 047f 500
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
mole-w-filizance

November 19 2019

mole-w-filizance
Reposted fromFlau Flau viafotofob fotofob
mole-w-filizance
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
mole-w-filizance
7415 466a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

November 14 2019

mole-w-filizance
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viatake-care take-care
mole-w-filizance
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasatyra satyra

November 05 2019

mole-w-filizance
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

November 01 2019

mole-w-filizance
Reposted fromjalu jalu viaczinok czinok

October 30 2019

mole-w-filizance
The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.
— Joker (2019)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

October 21 2019

mole-w-filizance
2971 c92b 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5593 2204 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5993 edd2 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5377 55a1 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl