Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

mole-w-filizance
7287 170e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczinok czinok
mole-w-filizance
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
mole-w-filizance
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viaczinok czinok
mole-w-filizance
4158 fefc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
mole-w-filizance
Reposted fromPoranny Poranny

October 03 2018

mole-w-filizance
5259 3573
3279 db3f 500

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

Reposted fromshia-suprise shia-suprise vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
mole-w-filizance
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaczinok czinok

October 02 2018

mole-w-filizance
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
4602 2796 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
3473 3634
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
8126 4585
Reposted fromteijakool teijakool viaphilomath philomath
mole-w-filizance
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
mole-w-filizance
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
6247 9648
Reposted fromteijakool teijakool viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl