Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

mole-w-filizance

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viamahidevran mahidevran
mole-w-filizance
Reposted frommrrru mrrru viaskillzmcfly skillzmcfly
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viacorazblizej corazblizej
mole-w-filizance
Są ludzie, którzy dzisiaj rano całowali swoich mężów i żony, jakoś od niechcenia, jakoś tak niedbale.
Nie z precyzyjną czułością człowieka, który wie już, jak kruche są kości.
http://archiveofourown.org/works/11767230/chapters/26527314
Reposted bycytatyastairnotperfectgirlmahidevranawitatrampkowaiwannatobelovedbyunoirceurevanescencelucidumintervallumrzzkropka

August 11 2017

mole-w-filizance
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viamarkotna markotna

August 10 2017

mole-w-filizance
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacytaty cytaty
mole-w-filizance

August 09 2017

mole-w-filizance
Miałam zapytać cię o polski odpowiednik jakiegoś słowa. Ale zapomniałam jakiego. Kurde, teraz myślę. Ale im bardziej myślę, tym bardziej nie pamiętam...
— Niela
Reposted fromawita awita
mole-w-filizance
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
0142 465f 500
mole-w-filizance
4371 cc9c 500
Reposted fromdaelmo daelmo viagameofthrones gameofthrones

August 08 2017

mole-w-filizance
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viaasylopath asylopath
mole-w-filizance
9105 bb22 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

August 07 2017

9306 447a 500

thebaconsandwichofregret:

this gets funnier when you see the time stamp

Reposted fromambi-sex-trous ambi-sex-trous viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl