Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viawarkocz warkocz

July 21 2017

7805 8ec4 500

July 20 2017

mole-w-filizance
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyceline myceline

July 19 2017

mole-w-filizance
Reposted frombruisedlee bruisedlee viamyceline myceline
mole-w-filizance
Reposted fromworst-case worst-case viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
mole-w-filizance
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
mole-w-filizance

July 18 2017

mole-w-filizance

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viairmelin irmelin
mole-w-filizance
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mole-w-filizance
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viairmelin irmelin

July 17 2017

mole-w-filizance
Reposted fromhagis hagis viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
2361 9751
Reposted fromsiara siara viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
9711 89e0 500
hot damn
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viawarkocz warkocz
6942 a7f3 500

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
8438 84bb 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl