Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

mole-w-filizance
Play fullscreen
Forgive and forget you a thousand times
For the fire and the sleepless nights

And I won't be made a fool of...
Don't call this love
mole-w-filizance
8710 2377 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
mole-w-filizance
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaniuszka aniuszka

March 23 2017

mole-w-filizance
5812 39e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
2042 32cc 500
Reposted fromtfu tfu viapalahniuks-laughter palahniuks-laughter
mole-w-filizance
Reposted fromkrzysk krzysk
mole-w-filizance
6357 36be
mole-w-filizance
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo vianezavisan nezavisan
6860 8cab 500

empress-of-awesomeness:

Illustrated overview of The Exposition Universelle, Paris 1900

mole-w-filizance
4782 0b6f
mole-w-filizance
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
3204 eed5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
mole-w-filizance

March 20 2017

mole-w-filizance
Ogień przyjaźni powolny, lecz trwały; Ogień miłości wielki, lecz krótki.
— Ludwik Kropiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl