Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

mole-w-filizance
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaczinok czinok
mole-w-filizance
mole-w-filizance
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaczinok czinok
mole-w-filizance
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viaczinok czinok

February 18 2018

mole-w-filizance
2215 bfc8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
4711 c4be 500
Reposted fromhagis hagis viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance

Każdy mężczyzna wie, że kobieta potrzebuje schować się w męskich ramionach. Każdy mężczyzna chce, by jego kobieta potrzebowała konkretnie jego ramion. Nie tylko gdy jest dobrze, ale przede wszystkim gdy źle się dzieje. Wtedy mężczyzna wie, że trzeba ramiona rozłożyć, by być przygotowanym gdy ona przybiegnie. Każdy mężczyzna chce, by jego kobieta powiedziała mu, że bez niego, to jednak nie to, że głupio i bez sensu

— List do Ka., s. 8/126
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamyceline myceline
mole-w-filizance
5949 bf11
Reposted fromniewychowana niewychowana viamyceline myceline

February 17 2018

mole-w-filizance
1815 8657
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viairmelin irmelin
mole-w-filizance
mole-w-filizance
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
mole-w-filizance
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
mole-w-filizance
3235 2bdf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Reposted fromgruetze gruetze viaczinok czinok
mole-w-filizance
4907 6429
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
mole-w-filizance
4436 ca69 500
Reposted fromstroschek stroschek viaczinok czinok
mole-w-filizance
3523 4524 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin

February 15 2018

9936 abfc 500
mole-w-filizance
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaawita awita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl