Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

mole-w-filizance

December 07 2016

5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
mole-w-filizance
Reposted fromMoonTide MoonTide viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
9058 094f
Reposted fromadzix69 adzix69 vialittledina littledina

December 06 2016

mole-w-filizance
mole-w-filizance
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
mole-w-filizance
Reposted fromcelebs celebs viahungergames hungergames
mole-w-filizance


Reposted fromfandoms fandoms viahungergames hungergames
mole-w-filizance
7832 846e
Reposted fromkrzysk krzysk

December 05 2016

mole-w-filizance
mole-w-filizance
8796 6e40
ŁO BOZIE
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
mole-w-filizance

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viafotofob fotofob
mole-w-filizance

Przysłałaś pytanie:
- Co robisz?

Przecież nie odpowiem
że właśnie
szukam otchłani
w którą chcę skoczyć.
Bo obiecałem
że będziemy razem do końca
a ty wszystko bierzesz
zbyt dosłownie.

A ja dzisiaj
chcę polecieć sam
i to już za chwilę
i nawet wszystko mi jedno
jak będzie wyglądała.

Może jak sznur od
ulubionej kotwicy
a może jak wanna
z rozgrzaną suszarką.

Bo moja przepaść to nie skała.
To za daleko do jutra
a może i do następnej godziny.

Na wszelki wypadek
odpiszę Ci.
- Tęsknię.

— Krzysztof Daukszewicz Przepaść

mole-w-filizance
mole-w-filizance
5759 a710
Łza niech posoli zimnioka ;___;
Reposted frompolaczetto polaczetto viaporanny poranny
mole-w-filizance
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl