Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

mole-w-filizance
1437 d6e2
Reposted fromagonya agonya viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
Reposted fromonlyman onlyman viaporanny poranny
mole-w-filizance
mole-w-filizance
7104 7c95
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
9191 8381
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viawarkocz warkocz
mole-w-filizance

collections that are raw as fuck ➝ elie saab s/s 2011

mole-w-filizance
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
0276 dfb9 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
4010 3a0b 500
Reposted fromciarka ciarka viaaniuszka aniuszka
7995 b16f 500
Twinkling Eyes by Pavel Guzenko
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
Dogtor
Reposted fromdepobru depobru viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
1511 c857
Reposted fromretaliate retaliate viaaniuszka aniuszka

January 17 2017

2717 92f7 500

notordinaryfashion:

Saint Laurent F/W 2016  RTW

Reposted fromSaturnine Saturnine viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
5253 e3dc 500
Stanisław Barańczak

January 16 2017

mole-w-filizance

Dziewczyny z Zupy

Jakiś czas temu dotarło do mnie, że na Zupie są prawdopodobnie najlepsze dziewczyny, jakie "spotkałem" – beznadziejnie wrażliwe romantyczki z identycznymi problemami, wygórowanymi ambicjami i sprośnymi umysłami.
Dlaczego nie mogę mogę Was znaleźć w rzeczywistości – gdzieś na ulicy, w kawiarni, w klubie? Tyle wirtualnych bratnich dusz, których nigdy nie spotkam.
Reposted fromcolourme colourme vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
6591 220e
#abouttime
Reposted fromhysterie hysterie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl