Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

mole-w-filizance
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"

November 09 2018

mole-w-filizance
3783 45a6 500
Exam
Reposted fromvolldost volldost viaczinok czinok
mole-w-filizance
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz

November 05 2018

mole-w-filizance
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
mole-w-filizance


winter is here
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

November 01 2018

mole-w-filizance
7699 d9d6 500
Reposted fromhare hare vianieobecnosc nieobecnosc
mole-w-filizance
7237 1cd9 500
Reposted fromfungi fungi viaczinok czinok
mole-w-filizance
7234 ca16
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaczinok czinok
mole-w-filizance
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
7246 718e 500
Reposted fromelles elles viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viawszystkodupa wszystkodupa
mole-w-filizance

October 31 2018

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viatake-care take-care
mole-w-filizance
mole-w-filizance

October 30 2018

mole-w-filizance
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl