Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viasatyra satyra
mole-w-filizance

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
mole-w-filizance
7516 115d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
mole-w-filizance

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
mole-w-filizance
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
mole-w-filizance
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viairmelin irmelin
8287 74bf 500

mojave-wasteland-official:

This is the most useless fucking map I’ve ever seen and I love it. I want to print it out and put it on my wall. 

October 16 2017

mole-w-filizance
5236 8fbd
mole-w-filizance
6467 99ea 500

tastefullyoffensive:

They’re a good boy. (via imgur)

Reposted fromtron tron vialucidumintervallum lucidumintervallum

October 15 2017

mole-w-filizance
Już od dwóch lat nie żyje, a ja pamiętam takie rzeczy. Cudowne, małe, codzienne drobiazgi. Za tym najbardziej tęsknię. Za jej małymi słabostkami, o których wiedziałem tylko ja. Moja żona była wyjątkowa. Ona też znała moje grzeszki. Ludzie to nazywają „niedoskonałości”. Ale właśnie one są ważne. Sami wybieramy, kogo wpuścimy do naszego małego, dziwnego świata. Nie jesteś doskonały. I pozwól, że ci coś powiem. Dziewczyna, którą spotkałeś, też nie jest doskonała. Ważne jest tylko, czy do siebie pasujecie. Tylko o to chodzi. Na tym polega bliskość. Jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć, to spróbować. Nie dowiesz się tego ode mnie. A nawet, gdybym wiedział, nie powiedziałbym takiemu szczylowi.
— "Buntownik z wyboru"
mole-w-filizance
3281 b379 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
mole-w-filizance
3287 fdba 500
Borszewicz
mole-w-filizance
3235 b9f0
Reposted fromhysterie hysterie vialittledina littledina
mole-w-filizance
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie vialittledina littledina
mole-w-filizance
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viacorazblizej corazblizej
mole-w-filizance
5162 ead0
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

October 12 2017

mole-w-filizance
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha vialittledina littledina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl