Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

mole-w-filizance
Reposted fromFlau Flau viafotofob fotofob
mole-w-filizance
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
mole-w-filizance
7415 466a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

November 14 2019

mole-w-filizance
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viatake-care take-care
mole-w-filizance
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasatyra satyra

November 05 2019

mole-w-filizance
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

November 01 2019

mole-w-filizance
Reposted fromjalu jalu viaczinok czinok

October 30 2019

mole-w-filizance
The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.
— Joker (2019)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

October 21 2019

mole-w-filizance
2971 c92b 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5593 2204 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5993 edd2 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5377 55a1 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin

October 12 2019

mole-w-filizance
2556 94d0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

October 10 2019

mole-w-filizance
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafoodforsoul foodforsoul

October 09 2019

mole-w-filizance

asexualbookbird:

me: look at this book i just bought!

someone: ive been meaning to read that let me know how it is!

me: bold of you to assume i’ll read this right away and not let it sit on my shelf for ten years

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart

October 08 2019

mole-w-filizance
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viairmelin irmelin
mole-w-filizance
4355 302d 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
mole-w-filizance
1724 14ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viairmelin irmelin
mole-w-filizance
8099 42f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl