Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

mole-w-filizance
6191 8da0 500
Reposted frombrzask brzask vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
3899 3992 500
Reposted fromRamme Ramme viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
5156 4e84 500
mole-w-filizance
7609 a15f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka

June 27 2017

mole-w-filizance
2898 9d53
Reposted frombrocat brocat viagronsaker gronsaker
mole-w-filizance
Witej
Reposted frombruxa bruxa viagronsaker gronsaker
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viamyceline myceline
mole-w-filizance
9403 2bde 500
Reposted fromtfu tfu viamyceline myceline
0467 fd30
Reposted fromamouretart amouretart viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
0990 9925
Reposted frommiststueck miststueck viaPoranny Poranny

June 26 2017

mole-w-filizance
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viasatyra satyra
mole-w-filizance
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
mole-w-filizance

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
mole-w-filizance
5758 4948
Reposted fromoutoflove outoflove viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
5763 f80c
Reposted fromoutoflove outoflove viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
mole-w-filizance
4191 c3e4 500
Cudowna Poświatowska :) 
Reposted frombanitka banitka viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl