Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

mole-w-filizance
4796 b2d5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viairmelin irmelin
mole-w-filizance
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Reposted frombluuu bluuu viaaniuszka aniuszka
6129 3dc1
Reposted fromthathilomgirl thathilomgirl viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
7819 3106 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
8910 0353 500
Reposted fromwiq wiq viaaniuszka aniuszka

August 21 2017

mole-w-filizance
0036 3741 500
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
mole-w-filizance
5484 0fa8
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin

August 20 2017

1604 9614 500

greatwhiteprivilege:

serbianslayer:

firefoxed:

why would a candle thats already lit want to be with a match

also her being lit is going to eventually melt her and reduce her to nothing

match guy is an abusive sadboy who thinks he’s the victim when candlegirl just wants someone who will keep her alive

im here for this analysis

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaczinok czinok
mole-w-filizance
4550 6344 500
Reposted fromcallmeangie callmeangie viamyceline myceline
mole-w-filizance
0863 2607
Reposted fromscorpix scorpix viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance

August 19 2017

mole-w-filizance


A Vegan Horror Story
9023 41ca 500

comcasting:

My grandpa texted for the first time in his life today and he spit straight wisdom out of the keyboard

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viaphilomath philomath
8335 32d7
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
6042 428a
Reposted frommonochromaticworld monochromaticworld viaPajex Pajex
mole-w-filizance
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl